Tarifering

Zoals gesteld is onze werkwijze en tarifering transparant, simpel en duidelijk:

 • Voor de nulmeting én de rapportage en de toelichting daarop berekenen wij een fee van € 960,00 all-in.
 • Voor de implementatie gelden de volgende tarieven:
  • Verzending van betalingsherinneringen/aanmaningen €  7,50 per brief (staat in dat er aan u moet worden betaald) inclusief terugkoppeling per e-mail.
  • Dit tarief geldt ook voor een geslaagd telefonisch contact met uw debiteur waarin op betaling wordt aangedrongen inclusief terugkoppeling per e-mail.
  • Voor een medewerker die bij u op kantoor de verlangde werkzaamheden verricht € 42,50 per uur inclusief reiskosten.
 •  Voor het overnemen van het gehele traject na de vervaldatum van de factuur :
  • 10% van het geïnde bedrag.
  • Niets geïnd: €  50,00 + rapportage waarom niet te innen .
 • Alle bedragen worden vermeerderd met btw.