Stappenplan

1. Nulmeting

Wij nemen uw werkproces vanaf het moment van verzending van de factuur met u en uw medewerkers door. Daarbij zijn onder meer de volgende vragen van belang:

 • Zijn er algemene voorwaarden van toepassing? Ja/Nee
 • Zo nee, waarom heeft u geen algemene voorwaarden?
 • Zo ja, zijn die nog wel up to date?
 • Kunt u vertragingsrente en/of incassokosten op grond van de wet doorberekenen?
 • Welke betalingstermijn hanteert u?
 • Hoe wordt dat de debiteur duidelijk gemaakt?
 • Welke teksten gebruikt u bij uw betalingsherinneringen/aanmaningen?
 • Welke termijnen stelt u daarin?
 • Belt u na en/of stuurt u e-mails?
 • Wie doet dat en op welke wijze?
 • Hoe lang duurt bij u het traject?
 • Wat doet u als er op aanmaningen en telefoontjes niet wordt betaald?

2. Rapportage

Naar aanleiding van onze bevindingen stellen wij een rapport van aanbevelingen op hoe de geconstateerde verbeterpunten in uw organisatie door te voeren. Dat rapport wordt in een persoonlijk onderhoud nader toegelicht.

3. Implementatie

In dat persoonlijke onderhoud wordt concreet aangegeven hoe u die verbeterpunten zelf in de praktijk kunt brengen. Daarnaast adviseren wij u hoe u het debiteurentraject volledig en eenvoudig uit handen kunt geven als dat beter bij uw organisatie past.